Жуков Сергій Олександрович

Резюме

Жуков Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри САКМІГ. Відповідальний за дипломне проетування, нормоконтроль курсового і дипломного проектування.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-e0DqIsAAAAJ&hl=ru

У 2004 році з відзнакою закінчив магістратуру ВНТУ зі спеціальності 8.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". 28 березня 2009 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - "Комп'ютерні системи та компоненти". Тема дисертації - "Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійого струму в процесі їх нормальної експлуатації". Працює в НДЛ ЕДЕМ з 2005 року.

Співавтор підсистеми обробки параметрів газопилового потоку безпосередньо на місці контролю (підприємстві) з використанням мобільної обчислювальної техніки - підсистема є складовою підсистеми "Викиди" АСУ "Екоінспектор" і є впровадженою в держекоінспекціях усіх областей та великих міст України з 2006 року.

Автор більше 30 наукових праць, в тому числі співавтор 2 посібників, монографії, 4 методичних вказівок, 15 статей у наукових журналах, 5 патентів України на корисну модель та 2 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми.

Наукові інтереси: автоматизована обробка даних, діагностування засобів міського електротранспорту.

Викладає дисципліни "Алгоритмізація та програмування", "Програмування та алгоритмічні мови", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Алгоритми та структури даних".